Referenčný formulár

CT - žiadanka na vyšetrenie

Referenčný formulár vypĺňa výhradne referujúci lekár
Referujúci lekár
Majiteľ zvieraťa
Pacient
Informácie o zdravotnom stave pacienta
Hematológia a biochémia - vyšetrenie krvi - nie staršie ako 14dní, moč - nie starší ako 14 dní, mozgovomiechový mok - nie starší ako 2 mesiace
RTG, Neurologické a kardiologické vyšetrenia, USG, a iné) - v prípade kardiologického pacienta prosím o vyjadrenie kardiológa k anestéze
CT